Lentekriebels

Gepubliceerd op 20-03-2018

Wat is de week van de Lentekriebels?

Sinds 2012 is seksuele ontwikkeling opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Kinderen leren respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit in seksuele geaardheid.

Tijdens de week van de Lentekriebels wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij onze leerlingen. Het aanbod is mede tot stand gekomen in samenwerking met de GGD en de Rutgersstichting.


Ontwikkeling

De seksuele ontwikkeling van een kind start al bij de geboorte. De gevoelens van de kinderen zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat uw kind op de basisschool zit, maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit.

Aandachtspunten

Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis warschijnlijn ook over heeft, maar die ook op school ter spraken komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met deze onderwerpen.

Inhoud

In de week van de Lentekriebels zal er in alle groepen enkele lessen worden gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd van de kinderen. De leerkrachten hebben een selectie gemaakt van geschikte lessen.

Groep 1-2: De focus ligt op het eigen lichaam en de verschillen tussen jongens en meisjes 

Groep 3-4: De focus ligt op relaties en de geboorte van baby’s

Groep 5-6 en 6-7: De focus ligt op verliefdheid, relaties en voortplanting

Groep 7-8: De focus ligt op lichamelijke veranderingen, seks en seksueel misbruik.


Meer informatie kunt u vinden op www.weekvandelentekriebels.nl

U mag ons altijd aanschieten voor het stellen van vragen. De directie loopt ’s ochtends rond; schiet hen gerust aan. Ook een gesprekje met de leerkracht is altijd mogelijk, graag na schooltijd.