De drie werkpunten van onze ECO School  

Gepubliceerd op 03-06-2019


Afgelopen maanden hebben we onderzoek gedaan in de school naar allerlei zaken rondom duurzaamheid. De Eco-raad( een groep afgevaardigde leerlingen van elke bovenbouwgroep: Wouter, Ryan, Lysanne, Britt) heeft op basis hiervan drie werkpunten gekozen voor de komende periode:

- Afval

- Lessen over de natuur en activiteiten buiten

- Communicatie over ECO-school


Afval.

1. Verminderen van afval rondom de school.

Twee keer per week wordt het afval op het schoolplein en om de school opgeruimd.

2. Afval scheiden.

In alle klassen hebben we een papierbak, een zak voor plastic en een prullenbak voor restafval.

We willen de hoeveelheid plastic (inclusief drinkpakjes) verminderen.


Lessen over de natuur en activiteiten buiten.

1 Meer lessen over de natuur

2. Meer buitenactiviteiten, te denken valt aan het bos, de moestuin etc.


Communicatie over Eco-school.

We communiceren via een informatiehoek in de hal over de werkpunten van de komende periode, de ECO-raad heeft overleg en koppelt dit terug in de groepen, rechtstreeks of door middel van de maandvieringen.