Hartelijk welkom op onze school.

(Schoolgids 2019-2020; onderaan deze pagina)

image.png

Om u een beeld te geven van een reguliere schooldag bij ons op school, het onderstaande verhaal. Wilt u exacte informatie dan verwijzen wij u door naar onderaan deze pagina. Daar treft u de link naar onze schoolgids.

We ontvangen u als ouders en de kinderen graag van 10 voor  half negen tot half negen op onze school. De deuren staan los en u mag met uw kind fijn mee naar binnen wandelen. Bij de ingang naar het klaslokaal staat de leerkracht van de groep en heet het kind (met een hand) en u welkom.

Op vrijdag mogen de ouders van de kleuters mee de klas in. Op de overige dagen nemen kleuter en ouder afscheid bij de deur.

Om half negen gaat de bel als teken dat de lessen gaan beginnen.

De groepen in de midden- en bovenbouw starten met een stil lees moment. De onderbouw start met zelfstandig spelen.

Rond kwart voor negen gaan de kinderen in de kring. Met elkaar spreken we over wat ons bezighoudt en hoe we met elkaar de dag willen doorbrengen. Vervolgens kan een bijbelverhaal of een les over sociaal-emotionele ontwikkeling op het programma staan. We zingen liederen en openen de dag.

Rond 9.00 starten in de midden- en bovenbouw de reken- en/of taallessen. De kinderen krijgen een korte klassikale instructie en gaan vervolgens of in groepjes of zelfstandig aan het werk. De leerkracht heeft tijd voor instructie aan kleinere groepen kinderen.

Het werken met de tablets maakt dat de kinderen les krijgen op hun niveau. Indien een opdracht te lastig is, wordt het kind stap voor stap meegenomen aan de hand van voorbeelden en eenvoudiger oefeningen. 

De kleuters zitten meestal iets langer in de kring en combineren het kringmoment met een bijbel- en taalles.

Om 10.15 klinkt de schoolbel. Schoolpleincoaches (leerlingen uit groep 7) regelen interessante buitenspeelactiviteiten.

image.png

Om 10.30 starten de activiteiten weer. Meestal is dat het moment waarop de kleuters lekker naar buiten gaan en spelen bijvoorbeeld in de zandbak.

Van 12.00-12.15 eten alle kinderen met de eigen leerkracht in hun klaslokaal. Het kan zijn dat dat een moment is dat we naar het Jeugdjournaal kijken. Van 12.15-12.30 zijn de kinderen van de groep 3 tot en met 8 weer lekker buiten. Aansluitend gaan de kinderen van groep 1 en 2 weer naar buiten.

's Middags werken wij op De Brug aan IPC. Dit betekent dat aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs geïntegreerd in de vorm van thema's wordt aangeboden. Dit gebeurt vanaf groep 1 tot en met groep 8; uiteraard ieder op zijn/haar niveau.

Kernpunten uit deze manier van werken zijn: het bevorderen van eigenaarschap bij de kinderen en het werken aan de 21e eeuwse vaardigheden. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn altijd enthousiast om met IPC aan de  slag te gaan.

Dit en de komende twee schooljaren verbinden wij IPC aan muziek, dans, beeldend en zang. Daartoe worden de leerkrachten geschoold door de Stichting Kunst In School.

Om 14.00 uur klinkt de bel. Dat is het teken dat de schooldag voorbij is.

image.png

De ouders wachten de kinderen buiten op. Mocht u een vraag willen stellen of een gesprek met een leerkracht willen hebben, dan kan dat vanaf 14.45 uur. De leerkrachten hebben van 14.15-14.45 hun pauze ...

Op naar de volgende schooldag!